For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Nhà phân phối Senko chính thức tại Việt Nam

Kể từ tháng 08/2014, EMIN là Nhà phân phối chính thức các thiết bị & dịch vụ của hãng Senko tại Việt Nam. SENKO là hãng sản xuất cảm biến đo khí, thiết bị đo khí nổi tiếng tại Hàn Quốc.

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会