For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Chính sách Đại lý của EMIN

I. CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ - Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu. - Hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả 2 bên. - Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời. - Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối. - Cam kết bảo vệ tối đa quyền lợi của Quý đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

I. CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

 - Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

 - Hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả 2 bên.

 - Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

 - Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

 - Cam kết bảo vệ tối đa quyền lợi của Quý đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

 II. CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH

       1. Chiết khấu mua hàng định kỳ:

 - Đại lý được hưởng chiết khấu là mức chênh lệch giữa giá Đại lý công ty cung cấp và giá bán do đại lý tự quyết định.

 - Dựa theo doanh số hàng tháng, Quý đại lý còn được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của EMIN.

 - Khi đạt đủ doanh số mua hàng hàng tháng theo quy định của công ty, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ nhất định.

 - Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ EMIN cho Quý đại lý.

       2. Chính sách giá, bảo vệ giá:

       Giá mua hàng:

 - Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.

 - Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.

       Bảo vệ giá:

 - Trong trường hợp EMIN giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại đang còn tồn trong kho.

 - Việc bảo vệ giá chỉ áp dụng cho các mặt hàng có hóa đơn nhập hàng và phiếu bảo hành từ EMIN trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.

 III. HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG NỢ:

       Hợp đồng: Sau khi hai bên ký hợp đồng, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của EMIN, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của EMIN.

       Công nợ mua hàng:

 - Quý đại lý lập bảo lãnh ngân hàng thời hạn 1 năm với số tiền tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và năng lực tài chính của đại lý.

 - Trên cơ sở đó Quý đại lý sẽ được hưởng hạn mức tín dụng với thời hạn công nợ tối đa là 30 ngày.

 - Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.

  IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

       Hỗ trợ về PR – Marketing:

 - Quý đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner,  mẫu sản phẩm… theo các chương trình của công ty. Thông tin về Quý đại lý sẽ được quảng cáo trên hệ thống website của EMIN.

 - Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của EMIN

 - Quý đại lý được cấp giấy chứng nhận là đại lý chính thức của EMIN

 - Quý đại lý được update thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của công ty, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

       Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp:

 - Quý đại lý được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại. Sẽ được hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu.

 - Quý đại lý được tham gia khoá đào tạo định kỳ về sản phẩm, công nghệ và kiến thức bán hàng do EMIN tổ chức. Sẽ được hỗ trợ đào tạo riêng nếu có yêu cầu.

 V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ

 1. Gửi bản sao Giấy phép kinh doanh và mã số thuế

 2. Kế hoạch kinh doanh và phân phối sản phẩm, hàng hóa của EMIN (chi phí dự kiến, phương hướng hoạt động, dự tính tương lai, …) hay kế hoạch SWOT (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức).

 3. Cam kết doanh số theo từng quý để trên cơ sở cam kết đó công ty sẽ định ra mức chiết khấu tương ứng.

 4. Đạt doanh thu tối thiểu là 50,000 USD của năm đầu tiên.

 5. Các năm còn lại, doanh thu không được thấp hơn 150% của năm đầu tiên.

 6. Không để bị phá vỡ tín dụng (đến hạn thanh toán nhưng không thể thanh toán được)

Logo EMIN - Testing and Measuring Everything

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi