For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Nhà phân phối PMS chính thức tại Việt Nam

Kể từ tháng 05/2017, EMIN là Nhà phân phối chính thức các thiết bị & dịch vụ của hãng PMS tại Việt Nam. PMS thiết lập nên các tiêu chuẩn đo lường quốc tế về hạt tiểu phân chuẩn mực và là nhà sản xuất hàng đầu về máy đếm hạt tiểu phân như bụi, vi khuẩn...

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会