Thiết bị bôi trơn dầu mỡ tự động 6 điểm

expected string or bytes-like object