Nguyên lý hoạt động của Máy đo màu

expected string or bytes-like object