Mỹ chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục sao Hỏa trong 20 năm tới

expected string or bytes-like object