Mức phạt khi thử Máy đo nồng độ cồn vượt ngưỡng

expected string or bytes-like object