Máy đo độ dày cao cấp DEFELSKO - Ghi chú thích, vẽ đồ thị, xác định min max

expected string or bytes-like object