Mahr 4710032 环规 (4710032,12mm)

Loại sản phẩm:4710032

Đường kính (mm):12

Kích thước:DIN 2250,loại C

Dung sai:DIN 2250 (JS4)

Độ lệch thực tế: 1/2 IT 1

Gia số: 1mm

Detail

Datasheet:


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化