Bevs 1107/3 Zahn 粘度测量杯

Kích thước lỗ (mm) :3.58
Thang đo độ nhớt (cSt): 100-800
Thời gian chảy (s) : 20-80


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化