Bevs 1107/1 Zahn 粘度测量杯

Kích thước lỗ (mm) :1.92
Thang đo độ nhớt (cSt): 50-60
Thời gian chảy (s) : 30-80


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化