8 lưu ý để gia tăng tuổi thọ vòng bi

expected string or bytes-like object