Medmay MINC027 Mildew Incubator (100L; ±0.1°C)

Điện áp làm việc: AC220V 50Hz

Dải kiểm soát nhiệt độ: 0~50°C

Độ biến thiên nhiệt độ: ±0.1°C

Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C

Thể tích: 100L

Kích thước buồng sấy (LxWxH): 500x370x600mm

Kích thước tổng thể (LxWxH): 596x540x1230mm

Details

Datasheet

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment